Ενισχυτές

Ενισχυτές

Ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και το είδος της εκδήλωσης, μαζί θα μελετήσουμε και θα επιλέξουμε  τον ενισχυτή που αρμόζει σε κάθε περίσταση.