Κονσόλες εικόνας

Κονσόλες εικόνας

Οπως και οι κονσόλες ήχου, έτσι και οι κονσόλες εικόνας χρησιμοποιούνται αντίστοιχα για την καλύτερη επεξεργασία του προβολικού αποτελέσματος. Επειδή η εικόνα παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε κάθε είδους διοργάνωση, η σωστή διαχείρισή της εγγυάται την επιτυχία του event.