Οθόνες προβολής STUMPFL

Οθόνες προβολής STUMPFL

Διαθέσιμες διαστάσεις:

16:9

 • 4,80 m х 2,70 m
 • 4,20 m х 2,36 m
 • 4,50 m х 2,60 m
 • 3,00 m х 1,70 m
 • 2,70 m х 1,50 m

16:10

 • 5,60 m х 3,50 m
 • 2,50 m х 1,56 m

4:3

 • 2,30 m х 1,70 m
 • 3,10 m х 2,35 m
 • 3,90 m х 2,90 m
 • 4,80 m х 3,60 m
 • 4,90 m х 3,70 m
 • 5,80 m х 4,30 m
 • 5,90 m х 4,40 m