Περιφερειακά

Ηχεία

Τα Περιφερειακά συστήματα ήχου της εταιρείας μας δημιουργούν το ιδανικό αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε να έχετε στην εκδήλωσή σας. Το καταρτισμένο προσωπικό μας, θα σας βοηθήσει με οτιδήποτε χρειαστείτε.