Συστήματα διερμηνείας

Συστήματα διερμηνείας

Στις μέρες μας, η επιτυχής διοργάνωση ενός συνεδρίου εξαρτάται και από την επιτυχή διαγλωσσική επικοινωνία των συμμετεχόντων.

Γι αυτό το λόγο, η συνεργασία μας με άρτια καταρτισμένους διερμηνείς μπορεί να καλύψει κάθε σας ανάγκη με συνέπεια και επαγγελματισμό, είτε πρόκειται για ταυτόχρονη, είτε για διαδοχική διερμηνεία.

Η Sound&Visual έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει τελευταίας τεχνολογίας ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση και περιλαμβάνει καμπίνες διερμηνείας Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών, ασύρματους δέκτες και σύγχρονα χειριστήρια διερμηνείας.