Συστήματα ψηφοφορίας

Συστήματα ψηφοφορίας

Η περίπτωση της διαδραστικής παρουσίασης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε κάθε είδους διοργανώσεις. Το Διαδραστικό Σύστημα Ψηφοφορίας (Interactive Voting System / IVS) προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ομιλητή και τους ακροατές του, μετατρέποντάς τους σε ενεργά μέλη της διαδικασίας. Οι συμμετέχοντες εξοπλίζονται με ατομικά χειριστήρια και ανταποκρίνονται στις  ερωτήσεις μέσω αυτού. Οι απαντήσεις, μέσω ειδικού λογισμικού,αποθηκεύνται και επεξεργάζονται, ενώ δίνεται και η δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων εμπλουτισμένων με διαγράμματα και αναφορές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ψηφοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ανώνυμα είτε επώνυμα.