Έκθεση Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας

Έκθεση Επιχειρηματικότητα & Επικοινωνία Υγείας

Ενοικίαση οθονών και plasma wall για τις ανάγκες εκθεσιακού περιπτέρου